1. Vývojové prostředí 2. Dálkové ovládání 3. Nový projekt 4. První program 5. Formátování kódu 6. Komentáře 7. Proměnná 8. Větvení 9. Cyklus 10. Funkce 11. LEDky 12. LED pásek 13. Sériová linka 14. Koncová tlačítka 15. Práce s tlačítky 16. Ultrazvuk 17. IR senzor K čemu slouží IR senzor? Práce s IR senzorem 18. Motory 19. Monitorování robotky 20. Serva (hloupá) 21. Úpravy dálkového ovládání Dokumentace Příklady

IR senzor

K čemu slouží IR senzor?

IR senzor, neboli senzor, který pracuje s infračerveným zářením (InfraRed), umožňuje jednak měření vzdálenosti, detekovat překážku, tak možnost robotem následovat čáru.

Práce s IR senzorem

Pro měření vzdálenosti můžeme na našem robotovi použít dva IR senzory. Pro práci s nimi můžeme použít následující funkce:

 • rkIrLeft
 • rkIrRight

Obě tyto funkce jsou úplně stejné, liší se pouze v tom, z jakého senzoru čteme hodnoty. Pokud z levého, tak použijeme rkIrLeft() a pokud z pravého, tak rkIrRight(). Tato funkce neočekává žádný parametr a vrací hodnotu od 0 do 4095. Pokud to tedy vztáhneme na sledování čáry, na kterou jsou na našem robotovi IR senzory určeny, funkce vrací 0 pro bílou plochu a 4095 na úplně černou. Pokud mu předhodíme jiné barvy, tak vrací odpovídající hodnotu mezi 0 a 4095.

Ukázka čtení hodnot ze senzor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
#include "robotka.h"

void setup() {
  rkConfig cfg;
  rkSetup(cfg);
  
  int vzdalenost = 0;

  while(true){
    int levty_senzor = rkIrLeft(); // nacti hodnotu z leveho IR senzoru
    int pravy_senzor = rkIrRight(); // nacti hodnotu z praveho IR senzoru

    printf("Levy senzor nameril hodnotu %d\n", levty_senzor);
    printf("Levy senzor nameril hodnotu %d\n", pravy_senzor);
  }
}

Úkolem tohoto programu je načtení stavu obou IR senorů (levého i pravého) a vypsání do PC.

Další kapitola: Motory