1.1. Blikání LED 1.2. Záblesky LED 1.3. Železniční přejezd 2.1. Manuální blikání LED 2.2. Stabilní stav LED 2.3. Vypínatelné blikání 2.4. Kombinace tlačítek 3.1. Tank 3.2. One direction 3.3. K.I.T.T (Knight Rider) 3.4. Vlna 3.5. Vlna v2.0 3.6. Rychlost blikání Dokumentace Příklady

Blikání LED

Zadání

Napište program který bude blikat LED diodou.

Parametry
  • Délka svícení a vypnutí je 300 ms.
  • Program běží v nekonečné smyčce.
Potřebné znalosti

lekce 1

Odměna

1 frfník

Ukázka

Další kapitola: Záblesky LED