1. Vývojové prostředí 2. Dálkové ovládání 3. Nový projekt 4. První program 5. Formátování kódu 6. Komentáře 7. Proměnná 8. Větvení 9. Cyklus 10. Funkce 11. LEDky Rozsícení LED Blikání 12. LED pásek 13. Sériová linka 14. Koncová tlačítka 15. Práce s tlačítky 16. Ultrazvuk 17. IR senzor 18. Motory 19. Monitorování robotky 20. Serva (hloupá) 21. Úpravy dálkového ovládání Dokumentace Příklady

LEDky

Rozsícení LED

Pro práci s LED je možné využít následující funkce:

 • rkLedRed - rozsvícení a zhasnutí červené LED
 • rkLedGreen - rozsvícení a zhasnutí zelené LED
 • rkLedBlue - rozsvícení a zhasnutí modré LED
 • rkLedYellow - rozsvícení a zhasnutí žluté LED
 • rkLedAll - rozsvícení a zhasnutí všech LED Všechny výše uvedené funkce umožňují rozsvítit nebo zhasnout LED podle hodnoty parametru, která se mu předá. Pro rozsvícení například červené LED je možné použít volaní funkce s parametre true, tedy rkLedRed(true).Pro její zhasnutí je zapotřebí zadat rkLedRed(false). Stejně tak to funguje pro všechny ostatní výše uvedené funkce.

 • rkLedById rozsvícení a zhasnutí LED podle jejich čísla na desce Tato funkce vyžaduje dva parametry: Číslo LED na desce a poté hodnotu true pro rozsvícení, případně false pro zhasnutí.

Následující program ukazuje, jak je možné jednotlivé LED rozsvítit.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
#include "robotka.h"

void setup() {
  rkConfig cfg;
  rkSetup(cfg);

  rkLedRed(true); // rozsvit cervenou LEDku
  rkLedGreen(true); // rozsvit zelenou LEDku
  rkLedBlue(true); // rozsvit modrou LEDku
  rkLedYellow(true); // rozsvit zlutou LEDku
}

Výše uvedený program rozsvěcuje všechny LED. Tento program je tako možné zapsat pomocí následujícího programu, který je funkčně úplně stejný, ovšem kratší.

1
2
3
4
5
6
7
8
#include "robotka.h"

void setup() {
  rkConfig cfg;
  rkSetup(cfg);

  rkLedAll(true); // rozsvit vsechny LEDky
}

Pokud nahradíme hodnotu parametru funkcí z true na false, tak LEDka zhasne.

Blikání

Aby bylo možné s LEDkou blikat, musíme střídat následující příkazy: rozsvit LED, počkej určitou dobu, zhasni LED a počkej určitou dobu. Doba čekání mezi rozsvícením a zhasnutím udává, jak rychle má LEDka blikat. Pro tuto situaci je možné použít funkci delay(), která očekává jako parametr hodnotu v ms (1 vteřina == 1000 ms). Následující program ukazuje, jak je možné s LEDkou blikat.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
#include "robotka.h"

void setup() {
  rkConfig cfg;
  rkSetup(cfg);
  
  while(true){
    rkLedBlue(true);
    delay(500);
    rkLedBlue(false);
    delay(500);
  }
}

Ukázka detekce stavu napájení, pomocí LED:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
#include "robotka.h"

void setup() {
  rkConfig cfg;
  rkSetup(cfg);

  int stav_baterie = rkBatteryPercent(); // načti aktuální stav baterie

  // Podle toho, jak moc je nabita baterie, rozsvitime zelenou, zlutou nebo cervenou LED.
  if(stav_baterie > 50) { // pokud stav_baterie je vetsi nez 50, viz dalsi sekce
    rkLedBlue(true);
  } else if (stav_baterie > 25) {
    rkLedYellow(true);
  } else {
     rkLedRed(true);
  }
}

Další kapitola: LED pásek