1. Vývojové prostředí 2. Dálkové ovládání 3. Nový projekt 4. První program 5. Formátování kódu 6. Komentáře 7. Proměnná Motivace Vytvoření proměnné Základní datové typy proměnných Operace s proměnnými 8. Větvení 9. Cyklus 10. Funkce 11. LEDky 12. LED pásek 13. Sériová linka 14. Koncová tlačítka 15. Práce s tlačítky 16. Ultrazvuk 17. IR senzor 18. Motory 19. Monitorování robotky 20. Serva (hloupá) 21. Úpravy dálkového ovládání Dokumentace Příklady

Proměnná

Motivace

V průběhu programování je často nezbytné uchovat si nějakou hodnotu na budoucí použítí. Může se jednat o výsledek matematicé rovnice, počítadlo kroků, uchování minimální nebo maximální hodnoty a tak dále. Pro tento účel se používají proměnné. Můžeme si ji jednoduše představit jako pojmenovanou přihrádku na ponožky. Jakmile si chceme ponožky někam uchovat, otevřeme přihrádku se jménem “ponožky”, do které je následně dáme. Jakmile si je chceme vzít, tak opět otevřeme přihrádku “ponožky” a dané ponožky si můžeme vzít.

Vytvoření proměnné

Proměnnou je možné vytvořit, takzvaně definovat, následující konstrukcí: typ_promenne jmeno_promenne = hodnota;

Typ proměnné říká, co se bude do proměnné ukládat, například celá čísla (stejně jako když máme vyhrazenou přihrádku na ponožky a nedáváme tam trička). Jméno nám umožňuje odlišovat jednotlivé proměnné mezi sebou, proto nesmí mít dvě proměnné stejný název. Název se jinak může skládat ze znaků anglické abecedy, číslic a speciálních znaků, jako je například _, které doporučuji použít v případě, kdy je proměnná složena z více slov, například: levy_motor. Pomocí operátoru = je možné uložit hodnotu do proměnné. Dobrým zvykem je pojmenovávat proměnné pomocí podstatného jména.

Základní datové typy proměnných

Určuje, co může být v proměnné uchováno:

 • int udává celé číslo
 • float značí desetinné číslo
 • char označuje jeden znak -> znak se udává v apostrofech, například ‘c’ označuje znak c
 • bool pravdivostní hodnota -> true pro pravdu a false pro nepravdu
 • std::string udává řetězec znaků -> řetězec se ohraničuje uvozovkami, například “Ahoj svete”

Operace s proměnnými

Proměnné můžeme sčítat, odečítat, násobit i dělit. Pro sčítání se používá +, pro odečítání -, násobí se pomocí * a dělí /. Následující příklad ukazuje, jak je možné zvýšit hodnotu proměnné o hodnotu 10.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
#include "robotka.h"

void setup() {
  rkConfig cfg;
  rkSetup(cfg);
  int promenna_1 = 0;
  promenna_1 = promenna_1 + 10;
  // je možné toto sčítání zapsat i takto
  // promenna_1 += 10; 
}

Pokud bychom chtěli danou proměnnou zvýšit pouze o hodnotu 1, například z 0 na 1, můžeme použít i zápis promenna_1++; a stejně tak i pro odečítání hodnoty 1 od proměnné promenna_1--;. #### Ukázka vytvoření různých proměnných

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
// proměnná pro celá čísla se jménem cele_cislo, ve které je hodnota 0
int cele_cislo = 0; 
// promenna pro desetinne cislo ve které je hodnota 3.14
float desetinne_cislo = 3.14;  
// proměnná znak, do které jsme uložili znak 'a'
char znak = 'a';  
// proměnná otevreno, do které jsme uložili hodnotu pravda (true)
bool otevreno = true; 
// proměnná pro textový řetězec s hodnotou "nejaky text"
std::string text = "nejaky text"; 


Další kapitola: Větvení