1. Vývojové prostředí 2. Dálkové ovládání 3. Nový projekt 4. První program 5. Formátování kódu 6. Komentáře 7. Proměnná 8. Větvení 9. Cyklus 10. Funkce 11. LEDky 12. LED pásek Rozsícení LED pásku 13. Sériová linka 14. Koncová tlačítka 15. Práce s tlačítky 16. Ultrazvuk 17. IR senzor 18. Motory 19. Monitorování robotky 20. Serva (hloupá) 21. Úpravy dálkového ovládání Dokumentace Příklady

LED pásek

Rozsícení LED pásku

Pro LED pásek není možné použít funkce, které byly popsány pro LEDky v předchozí kapitole. Pro práci s LED páskem (chytré LEDky) je možné využít tyto funkce:

 • rkSmartLedsHSV - Nastavení barvy pomocí HSW (H-odstín, S-sytost barvy ,V-jas)
 • rkSmartLedsRGB - Nastavení barvy pomocí RGB (R-červená, G-zelená ,B-modrá) Rozdíl mezi těmito funkcemi je v přístupu k nastavení jednotlivých barev. Zatím co RGB využívá kombinování červené, zelené a modré, tak HSV využívá kombinaci odstínu, sytosti a jasu. Obě tyto funkce, očekávají jako první parametr číslo LED na pásku. Na pásku je celkem 8 LEDek, takže první LEDka (která je nejblíže pinům) má číslo 0 a LEDka na druhé straně pásku má logicky hodnotu 7. Obě funkce následně očekávají ještě další 3 parametry, podle metody, kterou nastavují barvu: rkSmartLedsHSV očekává celočíselné hodnoty odstín, sytost barvy a jas, které jsou od hodnoty 0 do 255. Funkce rkSmartLedsRGB očekává hodnoty zastoupení červené zelené a modré barvy, opět od 0 do 255.

Pro rkSmartLedsHSV je možné jednotlivé hodnoty barev nalézt zde. Pro rkSmartLedsRGB je možné jednotlivé hodnoty barev nalézt zde.

Rozsvícení celého pásku červeně pomocí RGB:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
#include "robotka.h"

void setup() {
  rkConfig cfg;
  rkSetup(cfg);

  int cervena = 255;
  int zelena = 0;
  int modra = 0;

  for(int cislo_led = 0; cislo_led < 8; cislo_led++){
    rkSmartLedsRGB(cislo_led, cervena, zelena, modra); // nastav barvu na cervenou 
  }
  
}

Stejně pomocí HSV:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
#include "robotka.h"

void setup() {
  rkConfig cfg;
  rkSetup(cfg);

  int odstin = 0;
  int sytost = 100;
  int jas = 100;

  for(int cislo_led = 0; cislo_led < 8; cislo_led++){
    rkSmartLedsHSV(cislo_led, odstin, sytost, jas); // nastav barvu na cervenou 
  }
  
}

Projizdeni jednoho modrého pixelu z jedné strany na druhou:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
#include "robotka.h"

void setup() {
  rkConfig cfg;
  rkSetup(cfg);

  int cervena = 0;
  int zelena = 0;
  int modra = 255;

  while(true){
    for(int cislo_led = 0; cislo_led < 8; cislo_led++){
      // nastav barvu na modrou pomocí RGB 
      rkSmartLedsRGB(cislo_led, cervena, zelena, modra);
      if( cislo_led > 0){ // pokud nejsi na prvni LED
        rkSmartLedsRGB(cislo_led-1, 0, 0, 0); // vypni predchozi LED
      }
      // pockej 400 ms
      delay(400);
    }
    for(int cislo_led = 7; cislo_led >= 8; cislo_led--){
      // nastav barvu na modrou pomocí RGB 
      rkSmartLedsRGB(cislo_led, cervena, zelena, modra);
      if( cislo_led < 7){ // pokud nejsi na prvni LED
        rkSmartLedsRGB(cislo_led+1, 0, 0, 0); // vypni predchozi LED
      }
      // pockej 400 ms
      delay(400);
    }
  }
}

Tento program nejprve jede od LEDky 0 po led 7 a postupně každou z nich rozsvěcuje a předchozí zhasíná. Následně jede od LEDky 7 po 0 a každou předchozí vypíná.

Další kapitola: Sériová linka