1.1. Blikání LED 1.2. Záblesky LED 1.3. Železniční přejezd 2.1. Manuální blikání LED 2.2. Stabilní stav LED 2.3. Vypínatelné blikání 2.4. Kombinace tlačítek 3.1. Tank 3.2. One direction 3.3. K.I.T.T (Knight Rider) 3.4. Vlna 3.5. Vlna v2.0 3.6. Rychlost blikání Dokumentace Příklady

Rychlost blikání

Zadání

Napište program který umožní měnit rychlost blikání stiskem tlačítek nahoru a dolů.

Parametry
  • Program běží v nekonečné smyčce.
Potřebné znalosti

lekce 3

Odměna

2 frfníky

Ukázka