1.1. Blikání LED 1.2. Záblesky LED 1.3. Železniční přejezd 2.1. Manuální blikání LED 2.2. Stabilní stav LED 2.3. Vypínatelné blikání 2.4. Kombinace tlačítek 3.1. Tank 3.2. One direction 3.3. K.I.T.T (Knight Rider) 3.4. Vlna 3.5. Vlna v2.0 3.6. Rychlost blikání Dokumentace Příklady

One direction

Zadání

Napište program který postupně zapne a vypne LED diody, tak aby vypadaly jako vlna.

Parametry
  • Stav při startu: LED nesvítí.
  • Program běží v nekonečné smyčce.
  • Nedochází k překryvu mezi kroky, vždy svítí pouze jedna LED.
Bonusové parametry
  • Pomocí tlačítek <- a -> upravujte rychlost se kterou “vlna” probíhá.
Potřebné znalosti

lekce 3

Odměna

1 frfník +1 frfník za bonus

Ukázka

Další kapitola: K.I.T.T (Knight Rider)