1.1. Blikání LED 1.2. Záblesky LED 1.3. Železniční přejezd 2.1. Manuální blikání LED 2.2. Stabilní stav LED 2.3. Vypínatelné blikání 2.4. Kombinace tlačítek 3.1. Tank 3.2. One direction 3.3. K.I.T.T (Knight Rider) 3.4. Vlna 3.5. Vlna v2.0 3.6. Rychlost blikání Dokumentace Příklady

K.I.T.T (Knight Rider)

Zadání

Napište program který postupně zapne a vypne LED diody, tak aby vypadaly jako vlna. Při naražení na konec se otočí a jde opačným směrem.

Parametry
  • Stav při startu: LED nesvítí.
  • Program běží v nekonečné smyčce.
  • Nedochází k překryvu mezi kroky, vždy svítí pouze jedna LED.
  • Světlo se “odráží” od okrajů.
Bonusové parametry
  • Pomocí tlačítek <- a -> upravujte rychlost se kterou “vlna” probíhá.
Potřebné znalosti

lekce 3

Odměna

2 frfníky +1 frfník za bonus

Ukázka

Další kapitola: Vlna