1.1. Blikání LED 1.2. Záblesky LED 1.3. Železniční přejezd 2.1. Manuální blikání LED 2.2. Stabilní stav LED 2.3. Vypínatelné blikání 2.4. Kombinace tlačítek 3.1. Tank 3.2. One direction 3.3. K.I.T.T (Knight Rider) 3.4. Vlna 3.5. Vlna v2.0 3.6. Rychlost blikání Dokumentace Příklady

Železniční přejezd

Zadání

Napište program který bude blikat jako železniční přejezd.

Parametry
  • V blikání se střídají dvě různé LED.
  • Délka svícení je volitelná.
  • Program běží v nekonečné smyčce.
Potřebné znalosti

lekce 1

Odměna

1 frfník

Ukázka

Další kapitola: Manuální blikání LED