1.1. Blikání LED 1.2. Záblesky LED 1.3. Železniční přejezd 2.1. Manuální blikání LED 2.2. Stabilní stav LED 2.3. Vypínatelné blikání 2.4. Kombinace tlačítek 3.1. Tank 3.2. One direction 3.3. K.I.T.T (Knight Rider) 3.4. Vlna 3.5. Vlna v2.0 3.6. Rychlost blikání Dokumentace Příklady

Tank

Zadání

Napište program který za držení tlačítka <- v sepnuté poloze jede levým motorem dopředu a za držení tlačítka -> sepnuté poloze jede pravým motorem dopředu.

Parametry
  • Stav při startu: Robot stojí.
  • Program běží v nekonečné smyčce.
Potřebné znalosti

lekce 3

Odměna

1 frfník

Ukázka

Další kapitola: One direction