1.1. Blikání LED 1.2. Záblesky LED 1.3. Železniční přejezd 2.1. Manuální blikání LED 2.2. Stabilní stav LED 2.3. Vypínatelné blikání 2.4. Kombinace tlačítek 3.1. Tank 3.2. One direction 3.3. K.I.T.T (Knight Rider) 3.4. Vlna 3.5. Vlna v2.0 3.6. Rychlost blikání Dokumentace Příklady

Vypínatelné blikání

Zadání

Napište program který umožní vypnout/zapnout blikání stiskem tlačítka.

Parametry
  • Stav při startu: LED neblikají.
  • Délka svícení a vypnutí je volitelná.
  • Program běží v nekonečné smyčce.
Potřebné znalosti

lekce 2

Odměna

1 frfník

Ukázka

Další kapitola: Kombinace tlačítek