1.1. Blikání LED 1.2. Záblesky LED 1.3. Železniční přejezd 2.1. Manuální blikání LED 2.2. Stabilní stav LED 2.3. Vypínatelné blikání 2.4. Kombinace tlačítek 3.1. Tank 3.2. One direction 3.3. K.I.T.T (Knight Rider) 3.4. Vlna 3.5. Vlna v2.0 3.6. Rychlost blikání Dokumentace Příklady

Stabilní stav LED

Zadání

Napište program který umožní jedním tlačítkem LED zapnout a druhým tlačítkem ji vypnout.

Parametry
  • Stav při startu: LED nesvítí.
  • Program běží v nekonečné smyčce.
Potřebné znalosti

lekce 2

Odměna

1 frfník

Ukázka

Další kapitola: Vypínatelné blikání