1.1. Blikání LED 1.2. Záblesky LED 1.3. Železniční přejezd 2.1. Manuální blikání LED 2.2. Stabilní stav LED 2.3. Vypínatelné blikání 2.4. Kombinace tlačítek 3.1. Tank 3.2. One direction 3.3. K.I.T.T (Knight Rider) 3.4. Vlna 3.5. Vlna v2.0 3.6. Rychlost blikání Dokumentace Příklady

Záblesky LED

Zadání

Napište program který každou vteřinu krátce zableskne LED diodou.

Parametry
  • Délka svícení je 50 ms.
  • LED se zableskne každou vteřinu.
  • Program běží v nekonečné smyčce.
Potřebné znalosti

lekce 1

Odměna

1 frfník

Ukázka

Další kapitola: Železniční přejezd